starosta oříznutá fotkaVážení spoluobčané,

Zamilovaný hájek je místem, které mnozí z nás rádi navštěvují. Je to kus přírody, doslova na dohled od obydlené zástavby, prostě jedna z výhod života v Řečkovicích a Mokré Hoře. V širším slova smyslu se ovšem nebavíme jen o naší městské části, protože velká část tohoto území zasahuje i do Králova Pole. A právě s městskou částí Brno-Královo Pole, městem Brnem a Kanceláří architekta města Brna jsme se dohodli na uspořádání soutěžního workshopu s názvem „Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic.“ Cílem je získat koncepci urbanisticko-krajinářského řešení, jinými slovy dlouhodobý plán pro budoucí využití celé lokality. V praktické rovině bude více prostoru pro nové návrhy na královopolské části, jelikož „naše“ část plní z velké části funkci retenční nádrže. Bezpochyby však bude užitečné mít koncepční dokument, který může být mimo jiné podkladem pro budoucí rozhodování místní samosprávy o jednotlivých záměrech.

Pokračují práce na novém Územním plánu města Brna. Finální podoba návrhu by měla být zveřejněna na konci června. Na základě připomínek městské části jsme absolvovali několik jednání s příslušným radním města Brna a zástupci zpracovatele. Nechci opakovat to, co už bylo mnohokrát napsáno. Vyjádřím se pouze k jednomu tématu, ze kterého se opoziční zastupitelé snažili udělat senzaci – jedná se o uvažovanou výstavbu nad areálem bývalého pivovaru. Žádná senzace se však nekoná. Stejně jako není pravdivé jejich tvrzení, že komise rozvoje „připomínkovala“ zahrnutí několika pozemků nad areálem bývalého pivovaru mezi pozemky stavební. V průběhu května jsme společně s místostarostou Stružem vyjednali, že jedinými stavebními pozemky (funkce „sport“) v tomto místě budou pozemky Sokola Řečkovice, který zde má dlouhodobě záměr na vybudování sportoviště. Ostatní pozemky nad areálem jsou navrhovány coby zeleň.

Jsem rád, že se konečně, alespoň omezeně, mohu vyjádřit k momentu z dubna, kdy budovu úřadu městské části navštívila Policie ČR za účelem obstarání důkazů v rámci podezření namířených proti činnosti jednoho pracovníka Bytového odboru. Omezeně proto, že ve fázi vyšetřování platí zásada neveřejnosti řízení. Stejně tak platí zásada presumpce neviny. Žádné další informace proto vedení městské části nemá, a ani z logiky věci mít nemůže. Přes to všechno kvituji, že se v pracovněprávní rovině záležitost vyřešila tím, že úřad podepsal s dotyčným člověkem dohodu o ukončení pracovního poměru. Jakkoliv se to může jevit drsné, úřad prostě není soukromá společnost.

02 Slovo starosty foto 1V závěru bych se rád věnoval příjemnějšímu tématu, kterým je kultura. Máme za sebou první letošní akce v areálu bývalého pivovaru. V květnu a červnu jsme se potkávali na těch zavedených, ale i nových. První ročník Divadelních Řečkovic se velice vydařil. Ukazuje se, že areál je velice vhodný i pro tento typ akcí, což potvrzuje i pozitivní zpětná vazba od mimobrněnských herců. Protože diáře některých interpretů na rok 2025 se plní už nyní, domluvili jsme se na pořádání dalšího ročníku Divadelních Řečkovic s předstihem. Těším se na setkání s vámi i na dalších akcích, které nás v nadcházejících měsících čekají. Dětem a také jejich rodičům přeji krásné a pohodové letní prázdniny.

Marek Viskot
Váš starosta