06 Vítání foto 1 V dubnu jsme se opět vítali…

Dne 27. 4. 2024 se opět uskutečnilo tradiční jarní vítání nových občánků naší městské části. Tentokráte se sešla velmi silná sestava v hojném počtu 31 dětí, které jsme rozdělili do menších 6-7členných skupinek.
Naši noví občánci se dostavili v dobré náladě a krásně a patřičně vyzdobeni k této slavnostní příležitosti. Slavnost si všichni účastníci přišli užít v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších hostů. Mnozí členové doprovodu byli nezřídka i dojati.

Společně s panem starostou Makrem Viskotem a paní místostarostkou Danou Filipi, kteří nové občánky oficiálně uvítali, se rodiče zapsali do naší pamětní knihy a převzali pro děti drobné dárky.

K slavnostní náladě celé akce opět přispěli mladí umělci Maruška Soběslavská, Honza Novotný a Sára Pásková ze ZUŠ Univerzum ze třídy pí učitelky Břeské. Svým uměním občánky rozhodně zaujali, některé i rozplakali…

Jako ostatně pokaždé se nám všem společně opět podařilo vytvořit krásnou atmosféru, plnou radosti, pohody a dobré nálady.

Ještě bychom Vám rádi připomněli, že podzimní Vítání občánků se uskuteční 5. 10. 2024.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

06 Vítání foto 2