07 Byty pro seniory vizualizaceV poslední době vyvolala veřejná diskuze ohledně výstavby na městského pozemku v ulici Terezy Novákové velký zájem a bohužel i řadu nesprávných informací. Jako náměstek primátorky města Brna a zároveň bývalý místostarosta městské části Řečkovice a Mokrá Hora bych rád tuto záležitost osvětlil a přiblížil veřejnosti pravdivé souvislosti. V polovině května se na řečkovické radnici konala veřejná debata, které se zúčastnilo asi 30 občanů.
Pozemek, který je nyní předmětem debaty, je ve vlastnictví města Brna již 30 let a během této doby zůstal v souladu s platným územním plánem pozemkem stavebním, na tom se nikdy nic nezměnilo. Jedná se o desítky let zanedbanou proluku nedaleko končené zastávky tramvaje č. 1. V minulosti byla zástupci města prezentována studie možného využití pozemku, včetně plánu na stavbu bytových domů. Ještě dříve se uvažovalo o jeho využití pro Paracentrum Fénix, organizaci poskytující podporu lidem s poraněním páteře či míchy.
Argumenty pro zástavbu tohoto pozemku jsou zřejmé. Jeho poloha je ideální s ohledem na blízkost veřejné dopravy a zaplnění proluky v zástavbě, což je i podle odborníků preferováno před zasahováním do zemědělské půdy na okrajích obcí. Navíc, navrhovaná výstavba má klíčový společenský aspekt – nabídne přibližně 20 bytů pro seniory a 9 bezbariérových bytů pro handicapované. Je důležité zdůraznit, že tato iniciativa není o zisku, ale o službě obyvatelům města. Bude se jednat o městské nájemní bydlení.
Většina argumentů proti této výstavbě se opírá o zkreslené informace. Tvrdit, že by došlo k „vybetování zeleně“, je zavádějící, neboť plocha nové zeleně na pozemku převyšuje plochu současného parčíku. Navíc, město Brno za posledních pět let aktivně investovalo do vytváření nových parků a zelených ploch. Dalším diskutovaným tématem jsou parkovací stání. Jejich počet převyšuje standardy a představuje výhodu nejen pro obyvatele nově vznikajícího bytového komplexu, ale i pro občany okolních ulic. Pro obyvatele a školáky naší městské části zde navíc vznikne nový prostor pro Mahenovu knihovnu.


07 Byty pro seniory fotoFinanční aspekt této výstavby je také důležitý. Z částky přesahující dva miliony korun byla polovina vynaložena na nezbytné úpravy pozemku, které byly nutné nezávisle na plánované výstavbě. Zbytek financí byl investován do vytvoření parkové úpravy, která bude sloužit obyvatelům městské části i nadále.
Závěrem bych rád podotkl, že jako zástupce města věřím v prospěšnost této výstavby pro městskou část. Navzdory některým protestům se domnívám, že je naší povinností hledat pragmatická řešení pro budoucnost našeho města. Byty pro seniory, mladé i handicapované, nová zeleň a dostatečné parkovací kapacity jsou kroky správným směrem. Je naší odpovědností prosazovat zájmy většiny a hledat kompromisy pro blaho všech obyvatel Řečkovic a Mokré Hory.
René Černý
1.náměstek primátorky města Brna