V galerii projektů na stránkách brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás paro.damenavas.cz si už můžete prohlédnout všechny nápady, které Brňané a Brňanky navrhli pro letošní ročník. Projekty budou až do konce září posuzovány z hlediska jejich proveditelnosti, město tedy bude zjišťovat, zda realizaci každého z nich nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr města. Ty proveditelné se pak již tradičně utkají v listopadovém hlasování, které proběhne od 1. do 30. listopadu.
Střípky z realizace
Koncem dubna ožila Lesná představením pro děti v návaznosti na projekt Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle. Jeho náplní bylo doplnění osvětlení a schodů do hlediště tak, aby došlo ke zvýšení komfortu návštěvníků.
Na měsíc červen je naplánováno slavnostní otevření hned dvou vítězných projektů z minulých ročníků. Na pomezí městských částí Židenic a Vinohrad se právě pilně pracuje na projektu Dětské hřiště AKÁTKY, jenž si klade za cíl zatraktivnit stávající hřiště moderními herními prvky uprostřed lesoparku. Součástí projektu je také realizace nových míst k odpočinku. V Bosonohách zase vzniká nový Activity Park BRNOcity – park plný pohybu, rovněž zacílený na širší věkové spektrum tak, aby mohly mladší i starší děti trávit svůj volný čas pospolu. Slavnostní otevření obou projektů je naplánováno na měsíc červen.
Pro více aktualit nás sledujte na facebooku Dáme na vás a nezapomeňte na podzim hlasovat pro ty nejlepší z nejlepších!