Dne 12. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo města Brna změnu obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna. Zřejmě nejvýznamnější změnou je přesun výkonu agendy obecních stavebních úřadů I. stupně z městských částí na Magistrát města Brna, a to s účinností k 1. 7. 2024.
V praxi to bude znamenat vznik jednoho centrálního stavebního úřadu pro celé město Brno, jehož působnost bude vykonávat Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB (OÚPSŘ MMB). Nový brněnský centrální stavební úřad bude sídlit na adrese Orlí 30, 32 a Benešova 8. Upozorňujeme proto občany, že záležitosti obecního stavebního úřadu I. stupně tak od 1. 7. 2024 bude možné vyřizovat pouze na tomto novém centrálním stavebním úřadu, nikoliv již na ÚMČ jako doposud.
Úřad městské části