Na své 23. schůzi 20. února 2024 rada městské části:
• schválila
uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2024 ve dnech 9. 8. – 11. 8. 2024, a současně jmenovala pracovní skupinu pro přípravu Vavřineckých hodů 2024 ve složení Mgr. Marek Viskot, Dana Filipi, Ing. Daniel Struž, Oldřich Gardáš, Eva Janovská a zástupce určený hodovou chasou,
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací 

• schválila

uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2024“ s FT Records, s. r. o., se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a současně schválila smlouvu s uvedenou společností o výpůjčce areálu bývalého pivovaru za účelem uspořádání zmiňované kulturní akce,

• schválila
za dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“ společnost ZEMAKO, s. r. o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích se společností CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 7. a 8. 6. 2024,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s FT Records, s. r. o., se sídlem Banskobystrická 24, Brno, za účelem pořádání kulturní akce (hudební festival „Folkové léto Řečkovice 2024“) ve dnech 14. 7. – 19. 7. 2024,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích s panem Mgr. Rastislavem Gajdošem za účelem uspořádání festivalu „Divadelní Řečkovice 2024“ dne 1. 6. 2024,
• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno,
• schválila
uvedení restaurační zahrádky u provozovny v ul. Kolaříkově u domu č. o. 5 na o max. výměře 45 m2 s max. dobou prodeje celoročně od 8 do 20 h. a se sortimentem občerstvení včetně alkoholických nápojů v příloze k nařízení č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“,


• schválila
provedení oprav chodníků v roce 2025 v následujícím pořadí podle priority: Žitná 1 (betonová plocha před prodejnou), Banskobystrická 176 (schodiště u zastávky MHD Kořískova), Bratří Křičků 25 – Kárníkova 24 (chodník s dlážděným a živičným povrchem), Měřičkova (podél parkoviště k Novoměstské, dlážděný chodník), Bratří Křičků 44 (chodník s živičným povrchem, Bratří Křičků 24 – Hapalova (dlážděný chodník).

Na svém VIII. zasedání 22. února 2024 zastupitelstvo městské části:
• projednalo
návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů, a navrhlo další prostory, na které je vstup se psy zakázán – dětské hřiště Palackého náměstí – park (pískoviště, herní plocha z pryžového granulátu a nezatravněná dopadová plocha pod houpačkami), sportovní hřiště Horácké nám. 15 (oplocený prostor), dětské hřiště v Zamilovaném hájku (kruhové nezatravněné plochy s herními prvky),
• projednalo
návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 11/2017, o nočním klidu, a navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena kratší dobou, tyto akce:
- Babské hody, při kterých se v noci ze soboty 11. 5. na neděli 12. 5. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00,
- Pivní festival Řečkovice, při kterém se v noci z pátku 7. 6. na sobotu 8. 6. a v noci ze soboty 8. 6. na neděli 9. 6. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00,
- Koncert Monkey Business + J.A.R, při kterém se v noci ze čtvrtka 13. 6. na pátek 14. 6. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00,
- Gregoryfest, při kterém se v noci z pátku 14. 6. na sobotu 15. 6. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00,
- Festival Country Fontána Řečkovice 2024, při kterém se v noci ze soboty 15. 6. na neděli 16. 6. a z neděle 16. 6. na pondělí 17. 6. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00,
- Folkové léto Řečkovice 2024, při kterém se v noci z neděle 14. 7. na pondělí 15. 7., z pondělí 15. 7. na úterý 16. 7., z úterý 16. 7. na středu 17. 7., ze středy 17. 7. na čtvrtek 18. 7., ze čtvrtka 18. 7. na pátek 19. 7. a z pátku 19. 7. na sobotu 20. 7. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 10. 8. na neděli 11. 8. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00,
- Letní kino, při kterém se v noci z pátku 16. 8. na sobotu 17. 8. a z pátku 23. 8. na sobotu 24. 8. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 24:00 do 6:00,
- Letní noc, při které se v noci ze soboty 31. 8. na neděli 1. 9. 2024 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00,
• projednalo
návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, a navrhlo jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie Hübnerové a Měřičkovou), park na Novém náměstí a jako další veřejné prostranství, na kterém je zakázáno požívání alkoholických nápojů, uvést park při ulici Renčově před bytovým domem Renčova č. o. 7, 9, 11.

Dana Filipi, místostarostka