Finanční výbor městské části se zachoval s nástupem vysoké inflace jako dobrý hospodář, a radě se tak díky jeho rozumným doporučením podařilo naložit s kapitálem městské části tak, aby nedošlo k jeho až tak vysokému znehodnocení inflací. I díky tomuto kroku může městská část rozdělit spolkům více peněz než v roce předchozím. Místní spolky si tak v roce 2024 rozdělí 900 000 Kč.
Petr Bořecký, radní MČ