01 Slovo starosty fotkaV rozpočtu počítáme s podporou našich spolků, opravou škol i veřejných prostranství

Vážení spoluobčané,

nezbytným krokem k řádnému fungování každé obce či městské části v průběhu celého roku je schválení rozpočtu. Naše zastupitelstvo rozpočet projednávalo a hlasovalo o něm v polovině prosince, těsně po redakční uzávěrce ŘEČi. Mnoho podstatného však mohu prozradit už nyní, vycházeje z návrhu rozpočtu v podobě, v jaké byl zastupitelstvu předložen. Ostatně o financování větších investic rozhodovalo Zastupitelstvo města Brna už na svém listopadovém zasedání, kde jsem byl přítomen.

Z městského rozpočtu získala městská část v první řadě investiční transfer na kompletní rekonstrukci školní kuchyně Základní školy Horácké náměstí. Jedná se o částku osmnáct miliónů korun, která bude využita jak na už velice potřebnou stavební část pavilonu, ve kterém se kuchyně a jídelna nachází, tak na vnitřní vybavení gastroprovozu.

Díky dalším transferům můžeme úspěšně pokračovat ve zlepšování kvality veřejných prostranství. Sedm miliónů korun jsme získali na revitalizaci okolí bytových domů Žitná a Novoměstská. V tomto případě se jedná o investici, která svou nákladností bude v budoucnu nepochybně vyžadovat výrazně více prostředků. Od začátku se nicméně počítalo s tím, že bude rozdělena na etapy a bude realizována v průběhu více let. Těšit se můžeme také na dva nové parky. Třemi milióny korun město podpoří tzv. zámecký park za radnicí. Už na jaře pak začne revitalizace veřejného prostranství pod řečkovickým hřbitovem, na kterou město vyčlenilo přes pět miliónů korun.

Z pohledu rozpočtu městské části se ve všech zmíněných případech jedná o významné finanční částky, bez kterých by jednotlivé investice nemohly být uskutečněny. Na druhou stranu s sebou tyto úspěchy neodmyslitelně nesou i nutnost spolufinancování ze strany městské části, a rozpočet na rok 2024 už tak kromě zmíněných akcí neskýtal mnoho prostoru pro další potřeby, přání či náměty. Přesto chci zmínit minimálně dva projekty, které hodláme v tomto roce připravit pro nejbližší budoucnost. Už jsme alokovali potřebné finance na projektovou dokumentaci řešící snížení energetické náročnosti školské budovy v Uprkově ulici. Druhým projektem je pak vybudování nové třídy a víceúčelové místnosti sloužící pro celou školku Škrétova.

Tradičně podporujeme i spolky, které v Řečkovicích a Mokré Hoře působí. Určitě nejen já si vážím jejich činnosti, ať už se jedná o volnočasové aktivity pro děti, o kulturu, sport nebo sociální oblast. Typickými příjemci finanční podpory bývají každoročně například Sokol, řečkovičtí fotbalisté, Orel nebo Junák, ale i mnohé další organizace. Zvýšení celkové alokace rozdělovaných prostředků na letošní rok na devět set tisíc korun proto vítám, i když bych si přál, abychom v nejbližších letech mohli jako městská část dávat ještě více.

Vážení spoluobčané, do nového roku přeji vše dobré, pevné zdraví, a ať Vám Vaše plány vyjdou v co největší míře.

starosta oříznutá fotkaMarek Viskot
Váš starosta