Co přináší rezidentní parkování a modré zóny do městské části?


Jak už jste možná zaznamenali dříve, nebo aktuálně z pozvánky v ŘEČI, v pondělí 22. 1. 2023 proběhne v sále ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora veřejná prezentace k představení projektu Magistrátu města Brna, jímž je rezidentní parkování a modré zóny.

Pravděpodobně již tuto problematiku ve větší či menší míře znáte, jak se tento celoměstský projekt postupně rozšiřuje směrem z centra do okolních městských částí. Tato problematika již tedy zasahuje i naši městskou část, proto bude třeba rozhodnout v zastupitelstvu, zda městská část přistoupí k tomuto celoměstskému řešení. Z toho důvodu bude také realizována veřejná prezentace, abyste měli možnost dozvědět se o této problematice kompletní informace. S těmi se samozřejmě již dnes můžete seznámit například na speciální internetové stránce (www.parkovanivbrne.cz), kde můžete nalézt informace o parkování, o zónách a jejich specifikách, o parkovacích hodinách pro návštěvy, o systému vyřizování parkovacího oprávnění, o regulaci vjezdů apod.
Pokud tedy nebudete mít možnost se dostavit na avizovanou veřejnou prezentaci v městské části, můžete využít právě zmíněnou stránku, která obsahuje všechny relevantní informace. V tomto článku se vám pokusíme shrnout základní rysy a případné novinky, pokud by tento systém byl zaveden v naší městské části.
Město Brno, metropole Jihomoravského kraje a spádové centrum, je čím dál více pod náporem narůstajícího množství aut nerezidentů, tj. lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt, jezdí sem například za prací, za kulturou a dalšími aktivitami. Nevypadá to, že by se tento trend měl do budoucna změnit, spíše naopak. Smyslem zavedení tohoto parkovacího systému je tedy pomoci rezidentům města Brna, aby mohli lépe parkovat v okolí svého bydliště. Aktuální parkovací systém rozlišuje tři základní zóny (A, B, C) a dělí řidiče na tři skupiny – rezidenty, abonenty a návštěvníky. Rezidentem je osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti v dané oblasti. U cizinců je to řešeno přechodným pobytem. Abonentem je podnikající osoba či právnická osoba se sídlem/provozovnou v dané oblasti. Ostatní jsou v režimu návštěvníků.
Rezidenti mají k dispozici volné hodiny pro své návštěvy (jejich roční počet je specifikován dle zón: A, B - 200 hodin, C - 100 hodin). Pokud tedy k vám mají přijet na návštěvu například děti, rodiče či přátelé, můžete k tomuto účelu využívat tento nástroj. Oprávnění pro držitele ZTP/P umožňuje 3 hodiny denně parkování ZDARMA v každé oblasti. Ve státní svátky regulace neplatí, není potřeba se registrovat.
Pro okrajové části je při zavádění daného systému uplatňována zóna C. Pokud by v Řečkovicích a Mokré Hoře byl zaveden tento systém, pravděpodobně zde bude na začátku zóna C. Regulace v zóně C platí jen přes noc (od 17 do 6 hodin). V tuto dobu je parkování pro návštěvníky zpoplatněno poplatkem 20 Kč/hod. Platí se opět pouze v pracovní dny.


Se zavedením rezidentního parkování je s parkovacím oprávněním spojen roční poplatek za auto registrované na jednu osobu (1. vozidlo 200 Kč, 2. vozidlo 8.000 Kč, každé další vozidlo 12.000 Kč). Pokud tedy například máte v domácnosti dvě vozidla, ale každé z nich je registrované na jinou osobu, z hlediska systému se počítá pro každou osobu jako první. Z hlediska geografického Brno zvolilo pro zavedení tohoto systému princip „květinky“, takže parkovací oprávnění daného rezidenta platí nejen v oblasti, kde má rezident přímo svou adresu („střed květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“). Tím se značně rozšiřuje území, na kterém rezident může zaparkovat. V ostatních parkovacích oblastech mimo oblast „květinky“ pak funguje jako návštěvník. Pokud tedy bude chtít jet do města či do jiných městských částí, které jsou také v režimu zóny C, bude muset zaplatit za parkování v daném místě. Dle pravidel má ale první hodinu zdarma.
Pokud disponujete průkazem ZTP/P, můžete si bezplatně vyřídit parkovací oprávnění a v každé oblasti můžete jednou za den 3 hodiny parkovat ZDARMA i mimo vyhrazená parkovací stání pro ZTP a ZTP/P. Na vyhrazených parkovacích stáních pro ZTP a ZTP/P parkujete zdarma bez omezení doby jako doposud.
Pokud bydlíte například v nájmu v regulované oblasti a nemáte zde trvalý pobyt, dle aktuálních pravidel nelze parkovací oprávnění vyřídit, protože podmínkou je právě trvalý pobyt nebo vlastnictví nemovitosti. S nájemní smlouvou ale můžete vyřídit trvalý pobyt na úřadě i bez souhlasu majitele a následně i oprávnění. Pokud bydlíte v oblasti přímo sousedící s oblastí již regulovanou tímto systémem, můžete si parkovací oprávnění vyřídit s předstihem a díky principu „květinky“ parkovat i v sousední „regulované“ oblasti.
Filip Hrůza, místostarosta
Radka Matuszková, OI MMB