01 Slovo starosty foto 2Nový amfiteátr je zásadní pro rozvoj kultury a sousedských vztahů v naší čtvrti

Téměř deset měsíců probíhaly stavební práce v areálu bývalého pivovaru za radnicí. Dovolím si tvrdit, že výsledek největší a nejnáročnější investiční akce v letošním roce stojí za to. Osobně tento mimořádný prostor považuji za chloubu naší čtvrti. Zásadní rekonstrukci už nutně potřeboval. V prakticky novém areálu je zachován princip amfiteátru s tím, že jeho terasy nabízejí mnohem větší kapacitu k sezení. Mám velkou radost, že jsme celou náročnou investici zvládli v termínu a bez zásadnějších komplikací. Velký dík patří vedení města Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou a 1. náměstkem Reném Černým. Město se na financování podílelo drtivou měrou.

Všechny provedené úpravy spadaly pod tzv. první etapu rekonstrukce. Ve spodní části vznikl nový taneční parket. Ostatní povrchy jsou buď ze štěrkového trávníku nebo zámkové dlažby. Nově jsou vybudována také schodiště vedoucí přes jednotlivé terasy a areál má i nové osvětlení. V průběhu podzimních měsíců bude doplněna výsadba stromů a popínavých rostlin. Zároveň platí, že už příští rok bychom chtěli mít projekčně připravenu druhou etapu úprav. Ta bude spočívat především ve výstavbě nové budovy toalet tak, abychom alespoň pro menší a středně velké akce nemuseli spoléhat na dovoz a odvoz mobilních WC.

01 Slovo starosty foto 1První akcí, kterou zbrusu nový prostor hned začátkem září přivítal, byl příhodně osmý ročník festivalu minipivovarů, tentokrát pod názvem Řečkovický CRAFTBEER festival. Ve dvou dnech nabídl dvacet stánků tuzemských i zahraničních pivovarů, dohromady přes sto druhů piv. V polovině měsíce pak pořádala městská část tradiční Letní noc a čtvrtý zářijový víkend byl vyhrazen Food Festivalu, který měl v Řečkovicích a Mokré Hoře premiéru. Z provozního hlediska byl tedy náš amfiteátr náležitě otestován. Do konce roku se ještě můžeme všichni, zejména však děti, těšit na oblíbené vystoupení Čertů z Lipůvky, kteří k nám zavítají v pátek 24. listopadu.

Největší přidanou hodnotu v novém areálu spatřuji v možnosti opět se potkávat a podporovat kulturní život v naší městské části. Právě v Řečkovicích a Mokré Hoře je totiž komunitní tradice velice silná. Z vašich dosavadních reakcí mám obrovskou radost, rekonstrukcí areálu jsme totiž udělali významný krok k tomu, aby tomu tak zůstalo.

starosta oříznutá fotkaMarek Viskot
Váš starosta