starosta oříznutá fotkaPrázdniny jsou za námi, opravoval se hodový areál i školy

Vážení spoluobčané,

měsíce letních prázdnin jsou u konce. Červenec a srpen jsou tradičně vyhrazeny různým opravám a rekonstrukcím. Například na silnicích a parkovištích bylo u nás a v blízkém okolí stavebních prací letos až přespříliš – a věřím, že obdobně náročný rok nás zase dlouho nepotká. Nejednalo se o akce realizované městskou částí, proto jsme bohužel nemohli u jednotlivých projektů ovlivňovat jejich koordinaci. V této souvislosti bych rád poděkoval za trpělivost všem, kterých se jednotlivá omezení týkala. Na školách jsme během prázdnin zvládli druhou etapu oprav střech budov Základní školy Novoměstská, kde ještě do konce října bude probíhat rekonstrukce hřiště pro mladší ročníky. A už v listopadu bude třeba vyřešit financování dalších potřebných investic na rok 2024.

Úspěšně je dokončena také rekonstrukce areálu bývalého pivovaru, letošní největší investice městské části. Stavební práce začaly loni v listopadu a trvaly přibližně deset měsíců. V prakticky novém areálu je zachován princip amfiteátru s tím, že jednotlivé terasy nabízejí mnohem větší kapacitu. V září si areál vyzkoušíme na tradičních akcích, jako jsou Festival minipivovarů a Letní noc. Úplnou novinku, na kterou se můžeme těšit o třetím zářijovém víkendu, je Family Food Festival. Nabídne stánky různých restaurací s tradiční i zahraniční kuchyní, dobré pití i program pro děti. Sám jsem moc zvědavý, jak se první ročník povede.

01 Slovo starosty foto 1Letošní hody, konané o druhém srpnovém víkendu, se za radnicí ještě konat nemohly. Chci poděkovat vedení Orla Řečkovice za spolupráci a poskytnutí Orelského areálu. Byť bylo jasné, že to tentokrát budou hody o něco komornější, myslím, že si je všichni zúčastnění užili. Moje poděkování letos patří opět všem, kteří se na organizaci hodů podíleli. Je jich skutečně hodně, ať už se jedná o celou hodovou chasu v čele s hlavním párem Eliškou Bedřichovou a Jiřím Murtingerem, pracovníky radnice, sponzory, nebo prostě o všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli. Příští rok na viděnou poprvé v novém.

01 Slovo starosty foto 2V létě Rada města Brna schválila investiční záměr, který má za cíl řešit budoucí rekonstrukci dlouhodobě nevyhovujících povrchů cest a rozvodů vody na řečkovickém hřbitově a jeho oplocení. Velice vítám, že Správa hřbitovů města Brna reaguje na naše opakovaná upozornění. Schválení investičního záměru je sice teprve prvním krokem před zpracováním projektové dokumentace, ale je to nezbytný první krok.

Máme za sebou také zahájení nového školního roku. Dovolte mi tedy na závěr popřát všem dětem a žákům v našich mateřských a základních školách, aby proběhl úspěšně, bez komplikací. Rodičům a pracovníkům škol pak přeji hodně energie, elánu a pevné nervy, bez čehož to také nepůjde.

Marek Viskot
Váš starosta