Od 1. září 2023 plánuje ŽS Horácké náměstí s podporou městské části jako zřizovatele otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Určena je dětem, které měly do školy nastoupit ve školním roce 2023/2024. Přípravná třída bude otevřena na pracovišti Uprkova. K dispozici bude ranní i odpolední družina a školní stravování. Třída může mít nejvýše 15 dětí. K čemu je taková přípravná třída? Jejím cílem je usnadnit adaptaci dětí na odlišné školní prostředí, a především cíleně pomoci s individuálními potřebami jejich rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky. Mezi výhody účasti v takové třídě je také individuálnější přístup ke každému dítěti při řešení jeho potřeb postupné adaptace na nástup do klasické 1. třídy v dalším roce, posilování samostatnosti či návaznost na práci specialistů. Pokud vás tato možnost zaujala, bližší informace naleznete na odkazu zde: https://www.zshoracke.org/pripravna-trida nebo na 730 516 123.

Filip Hrůza
místostarosta