1. pololetí 2023
Vážení senioři, jak jste se již dozvěděli v minulém vydání našeho zpravodaje, připravujeme pro Vás přednášky s cestopisnou tematikou. Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 15.00 hodin v zasedacím sále radnice na Palackého náměstí 11.

Dana Filipi, místostarostka


Leden
17. 1. v 15.00 hod.: Ing. Dušan Procházka – Středomořská plavba I.
Únor
14. 2. v 15.00 hod.: Ing. Dušan Procházka – Středomořská plavba II.
Březen
21. 3. v 15.00 hod.: Ing. Andrej Lúč – Patagonie
Duben
18. 4. v 15.00 hod.: Ing. Lumír Sochorec – Sultanát Omán
Květen
16. 5. v 15.00 hod.: Mgr. Martina Vítková – Střední Mexiko
Červen
6. 6. v 15.00 hod.: doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – Filipíny – země ostrovů a sopek