V minulých číslech časopisu Řeč jste se mohli blíže dočíst, jak funguje radnice městské části a jakou hrají roli volení zástupci a jakou zaměstnanci úřadu městské části. V tomto článku si krátce rozebereme činnost kontrolního výboru. Ten má ve svých pravomocích zejména kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Dále kontrolu dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti či plnění dalších kontrolních úkolů. O provedených kontrolách výbor pořizuje zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. V rámci naší MČ máme kontrolní výbor sedmičlenný a usnáší se jednou za dva měsíce.
A nyní k věci – které záležitosti se tedy v posledním období projednávaly? Zde bychom mohli akcentovat zejména následující tři. První jsou okolnosti pronájmu zrekonstruovaného fotbalového hřiště na ulici Novoměstská mezi naší MČ a SK Řečkovice – zejména nájemní smlouva, návštěvní řád hřiště a také výběrové řízení na správcovství tohoto hřiště. Druhou je rekonstrukce Palackého náměstí, kde výbor v rozsáhlé zprávě poukazoval zejména na neefektivní výběrové řízení a problematické dodatky, kterými se realizace zakázky protáhla o téměř půl roku. Poslední větší kontrolou je zakázka revitalizace Nového náměstí, kde kontrolní výbor upozornil hlavně na nesrovnalosti ve fakturovaných částkách a ve skutečném provedení díla. Především že byla fakturována částka za 1925 metrů obrubníků, ale osazeno bylo pouze 520 metrů. Nicméně v rámci této zakázky se vyskytly ještě další nesrovnalosti (rozpory mezi rozpočtem a reálným stavem a také dodatky ke smlouvě o dílo), a kontrola tak nadále pokračuje.
Výbor sám o sobě ovšem nemá pravomoc ukládat úkoly či je realizovat, může však iniciovat opatření k nápravě prostřednictvím zastupitelstva obce. To znamená, že předá své zjištění zastupitelstvu a poté je již věcí zastupitelstva, jak s danými informacemi naloží a jestli na základě nich přijme nějaké usnesení (např. o provedení hlubší externí kontroly). Na závěr bych chtěl poděkovat Jiřímu Prchalovi, který kontrolnímu výboru zodpovědně předsedal bezmála 8 let, a taktéž Jiřímu Růžičkovi, který ho v loňském roce vystřídal a svojí energií a zkušenostmi z oblasti stavebnictví přinesl výboru nové impulzy. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o kontrolním výboru a jednotlivých kontrolách, budu rád, když mně napíšete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Ondřej Štaud, člen zastupitelstva městské části a člen kontrolního výboru