Dlouhodobě a hojně diskutovaným tématem v Řečkovicích a na Mokré Hoře je problematika výstavby obecně. V této souvislosti hovoříme o dvou základních věcech. První jsou projekty výstavby, které probíhají již nyní, a druhou výstavba na místě rozvojových lokalit po konečném schválení nového územního plánu.
Když se podíváme na první věc, tak v loňském roce se hovořilo např. o projektech přestavby části Vysočiny na polyfunkční dům, výstavbě bytového domu Green Flower House na Brigádnické či o projektu přestavby kotelny na bytový dům na Renčově u garáží směrem k PČR. Všechny tři projekty vyvolaly nebývalý zájem veřejnosti. V prvním případě se stavba zatím realizovat nebude – hlavně z důvodu nedořešeného příjezdu k výtahu ke střešnímu parkování. Tento vjezd měl být totiž v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce od Vysočiny k ZŠ Uprkova. Druhý projekt zatím taktéž nebude v daném rozsahu realizován, zejména kvůli nesouladu s platným územním plánem. Toto je jistě potěšující pro obyvatele Brigádnické, kde projet autem je již nyní nepříjemným zážitkem. K poslednímu výše jmenovanému projektu je zatím nedostatek informačních zdrojů, ale podle všech indicií zde má vyrůst sedmipodlažní bytový dům. Nicméně zde opět narážíme na zcela pochopitelné obavy místních obyvatel z nadměrného zahuštění prostoru a také zhoršení dopravní situace, která je již dnes na Renčově velmi znepokojující.
Jistě všechny stavby musí být v souladu s platným územním plánem, musí být přiměřené a vyhovovat všem regulativům, dopravně dostupné a neměly by neúměrně zatěžovat své okolí. Ale v těchto případech je důležité všechny tyto stavby plánovat v součinnosti developera (investora) s radnicí a občany a vzájemně se v co největší míře informovat. Bez této komunikace bohužel často nepřichází kýžený kompromis, který by měl tyto realizace doprovázet, a často tak dochází k přerušení územního řízení, což všechny tyto realizace neúměrně prodlužuje.
Co se týče výstavby v rozvojových lokalitách, tak zde si musíme počkat na finální schválení nového územního plánu, které je zatím plánováno na červen či podzim letošního roku. Nicméně až bude rozhodnuto a budou realizovány případné územní studie, potenciální architektonické soutěže či jiné podklady, na jejichž základech se poté výstavba a další rozvoj budou provádět, budeme se snažit, aby do tohoto procesu měla veřejnost co největší přístup. Abychom se mohli společně pobavit o celkové dimenzovanosti, počtu bytů a domů, obyvatel a komerčních prostor, a především také celkové urbanistické koncepci a dopravního napojení či MHD.
Chceme rozvoj Řečkovic a Mokré Hory, osobně se velmi těším, až bude např. prostor kasáren zkultivován a budou zde nové bytové domy, městská třída či park na místě ruin obehnaných ostnatým drátem. Nelze ovšem upřednostňovat výstavbu za každou cenu s tím, že budeme preferovat pouze potřebu nového bydlení, ale je třeba mít soulad se všemi potřebami obyvatel města, tedy zejména s dopravou, ale i rekreací a dalšími. Proto je naším cílem více proaktivně zapojit veřejnost do procesů rozvoje obce, aby se sami občané mohli podílet na rozhodování, jaké domy se zde budou stavět a jak bude jejich obec vypadat.
Pokud máte další dotazy či připomínky k tomuto tématu, prosím napište mně na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Ondřej Štaud, zastupitel městské části