fotka starosty oříznutáNež se potkáme na kulturních akcích, začněme společně řešit vylepšení dětských hřišť
Květnové číslo zpravodaje ŘEČ by za normálních okolností obsahovalo tradičně bohatý výčet kulturních a společenských akcí, na které zveme nejčastěji do areálu bývalého pivovaru za radnicí. Je jasné, že letos musíme být v odhadech jakéhokoliv vývoje hodně střízliví a reagovat, pokud možno, co nejpružněji. Proto například Dětský den za radnicí na konci května ještě úplně nevzdáváme, ale zároveň pracujeme s náhradním termínem. Obdobně visí otazník nad červnovými akcemi, z nichž alespoň některé bychom mohli posunout na pozdější termín. Stejně tak například vítání občánků uskutečníme až v momentě, jakmile to bude možné.

Bez ohledu na pandemii běžný pracovní život na radnici jde dál. Začátkem letních prázdnin začínáme s výstavbou nové třídy a cvičebního sálu v areálu Mateřské školy Měřičkova. To samé platí o víceúčelovém hřišti u TAK Hellas na Horáckém náměstí. Dvě největší letošní investiční akce jsou tedy v běhu a relativně blízko zahájení stavební činnosti. Pojďme se nyní podívat na další dva projekty, které letos připravujeme s výhledem na realizaci v blízké budoucnosti.

01 Slovo starosty foto 1Naše čtvrť se pyšní velkým počtem dětských hřišť a sportovišť. Po vybudování dětského hřiště v parku na Palackého náměstí se dostáváme už na číslovku dvacet sedm. Zároveň si hřiště vybudovaná před nějakými deseti až patnácti lety nepochybně zaslouží, abychom se podívali na jejich aktuální stav a zvážili případná vylepšení či obnovu. Přesně za tímto účelem letos vzniká projekt Revitalizace vybraných dětských hřišť v Řečkovicích a Mokré Hoře. Celkem bude takto řešeno devět dětských hřišť. Někde půjde jen o drobná vylepšení, jako například zastínění nebo doplnění nového herního prvku či mobiliáře. Jinde si může stav hřiště vyžádat důkladnější rekonstrukci. Chtěl bych touto cestou vyzvat kohokoliv, především však rodiče nejmenších dětí, aby mi posílali své podněty na možná vylepšení. Shromážděné podněty budou předány projektantovi, který je vyhodnotí, a tam, kde to bude možné, se je pokusí zapracovat do výsledné dokumentace. Podněty prosím posílejte do konce měsíce května nejlépe přímo na můj pracovní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Konkrétně se jedná o následující dětská hřiště: Jandáskova, Kubova, Medlánecká, Horácké náměstí, Kárníkova 14, Novoměstská 13, Žitná 21, Vlasty Pittnerové a Nové náměstí.

01 Slovo starosty foto 2Zejména obyvatelé ulic Bratří Křičků, Kárníkova, Úlehle a Generála Kadlece, ale také všichni, kdo zavítají k řečkovickému hřbitovu, se v budoucnu mohou těšit na revitalizaci prostoru mezi hřbitovem a bytovými domy. Po schválení potřebných finančních prostředků v zastupitelstvu je dalším krokem výběr projektanta, který provede v květnu rada městské části. V průběhu letošního roku tak bude veřejnost seznámena s návrhem podoby této zelené plochy jakožto důstojného nástupního prostoru před hřbitovem. Smyslem je zachovat stávající zeleň, doplnit ji o vhodné výsadby dalších stromů, částečně třeba i ovocných v zadní části. Prvotní konkrétní návrh můžeme očekávat po letních prázdninách.

Marek Viskot
Váš starosta