02 co do bio popelnice patříHnědé nádoby na biologický odpad
Nedávno jsem vás v řeči informoval, že naše městská část ve spolupráci s MMB vytipovala místa pro rozmístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Během minulého týdne začala společnost SAKO Brno do jednotlivých městských částí tyto tzv. hnědé popelnice rozmisťovat. Budou sloužit pro systematický sběr kuchyňského odpadu, který bude svážen na předem určené místo a separovaně dále zpracován a energeticky využit. Domníváme se, že tak společně s vedením města přispějeme k lepšímu ekologickému stavu nejen v naší městské části, ale v celém Brně. Jsme si vědomi, že se jedná o zcela novou věc, která je pochopitelně dobrovolná, ale v případě, že se rozhodnete tímto způsobem odpad třídit, vyžaduje dodržování určitých pravidel. Prosíme vás o jejich respektování a pro lepší orientaci v tom, co do hnědé popelnice patří a co nikoli, přikládáme ilustrační leták. Seznam jednotlivých stanovišť pro biologický odpad v Řečkovicích a Mokré Hoře najdete v článku Stanoviště popelnic na bioodpad.

 

……
02 foto zastávka hřbitovNová zastávka MHD u hřbitova
Již před rokem jsme požádali Dopravní podnik města Brna o nový přístřešek na zastávce MHD u řečkovického hřbitova nad radnicí. Toto místo a dopravní spojení na něj mířící je hojně využíváno našimi občany právě při návštěvě hřbitova. Protože odtud ovšem neodjíždí nový spoj tak často jako jinde, je technický stav přístřešku na zastávce v době nepříznivého počasí zvlášť důležitý. Stávající stanoviště bylo staré téměř 50 let, bylo již nevyhovující a jeho rekonstrukce nebyla možná. Jsme proto rádi, že DPMB vyhověl naší žádosti a postavil v těchto místech přístřešek zcela nový, který bude sloužit nejen nám všem, ale i jako nutné zázemí řidičů MHD.

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta