Na své 33. schůzi 24. března 2021 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 28. 2. 2021,
• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín 13 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Domino 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 39 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 4 000
Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids (děti a mládež) 6 000
„VERBUM ET MUSICA“, spolek (děti a mládež) 6 000
T- Group Dance Studio, z. s., Brno (kulturní činnost) 12 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000
Orel - jednota Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 24 000
„VERBUM ET MUSICA“, spolek (kulturní činnost) 7 000
Spolek Kultura & Management, z. s. 2 000
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (kulturní činnost) 9 000
inBalance, z. s. 15 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel - jednota Brno–Řečkovice (sportovní činnost) 40 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (sportovní činnost) 6 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. oddíl badminton 25 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO BRNO, z. s. 15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000
TAK Hellas Brno, z. s. 25 000


T- Group Dance Studio, z. s., Brno (sportovní činnost) 5 000
EkoCentrum Brno 6 000
Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids (životní prostředí) 7 000
„HORTUS, sdružení zahrádkářů“ 4 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (životní prostředí) 5 000
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno Řečkovice a Mokrá Hora (životní prostředí) 8 000
Víly pro děti, nadační fond 17 000
PRESAFE, z. s. 3 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 12 000
DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 8 000
DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 6 000
NADĚJE, pobočka Brno 15 000
HEWER, z. s., pobočka Brno 6 000
Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o., terénní odlehčovací služba 6 000
Linka bezpečí, z. s. 5 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (sociální oblast) 12 000

na účely vymezené v podaných žádostech,

• schválila
smlouvu o dílo se společností RGB STUDIO, s. r. o., IČ 27750566, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupni studie „Zástavba nároží Banskobystrická-Vážného, Brno-Řečkovice“,
• schválila
provedení oprav těchto chodníků v roce 2022 v následujícím pořadí podle priority:
Novoměstská 63 - Měřičkova 46, Kárníkova 8 (okolí domu), Letovická 1-15, Medlánecká, park (ovál a přístupy), Bratří Křičků 36-42 (okolí domů),
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků v Řečkovicích“ nabídku uchazeče PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 105/2, Ponava, 602 00 Brno, IČ 60724463, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností.

Na své 34. schůzi 14. dubna 2021 rada:

• doporučila zastupitelstvu městské části
požádat Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části nevyčerpaného kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ-bytového hospodářství-ve výši 1 600 000 Kč na akci „Hřiště při TAK Hellas (areál ZŠ Horácké nám.) – vybudování víceúčelového, veřejnosti přístupného sportoviště“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol. s r. o., Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, IČ 29279046, na plnění zakázky „Oprava okapového chodníku a soklu u bytového domu Novoměstská 7-19, Brno-Řečkovice“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností ALUSTYL - pro, s. r. o., Podhrázní 194/6, 643 00 Brno, IČ 29353718, na plnění zakázky „Oprava spodní části zasklení balkonů v přízemí bytového domu Novoměstská 7-19, Brno-Řečkovice“,
• schválila
smlouvu o dílo se společností QUALIFORM, a. s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ 49450263, na plnění zakázky „Amfiteátr – areál bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice – stavební průzkum“,
• souhlasila
s umístěním stavby venkovního schodiště na pozemku města Brna při ulici Ladově a současně s převzetím schodiště do majetku statutárního města Brna a správy městské části,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na vybudování nového stanoviště na tříděný odpad při ulici Terezy Novákové nabídku společnosti DBEST living, s. r. o., se sídlem Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 29370795, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v letech 2021 a 2022 s firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno, IČ 29361796,
• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónní zálivky výsadeb stromů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2021 se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 28297849.

Dana Filipi, místostarostka