01 Slovo foto 3 cihelnaZačínáme řešit lokalitu bývalé Cihelny, mohly by zůstat i zahrádky

V posledních týdnech jsem byl často dotazován na novinky ohledně revitalizace lokality tzv. Cihelny, území na hranici Řečkovic a Medlánek. Tento brownfield (nedostatečně využívaný, zanedbaný areál) se nachází vedle areálu bývalé Geofyziky a parku za domy v Sibiřské ulici, kousek od medláneckého „ovocného“ sídliště a také prodejny Billa. V následujícím textu chci proto představit novinky a zopakovat fakta k tomuto nesporně zajímavému tématu.

Zvýšený zájem veřejnosti byl nepochybně vyvolán díky pozornosti, kterou Cihelně věnovala brněnská média. Nutno podotknout, že média informovala věcně. Bohužel zmatky, nepřesnosti a až smyšlené teorie se objevily na facebookových stránkách některých politických uskupení, a to celoměstských i místních. To je však příznačné pro současnou dobu, kdy některé, typicky aktivistické subjekty soupeří spíše v tom, kdo na sociální sítě přinese danou informaci nejrychleji a čí zpráva bude senzačnější.

Na prvním místě je třeba připomenout, že už dnes tvoří velkou část lokality stavební pozemky. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromé firmy, která zde připravuje výstavbu víceúčelového domu s byty a službami. To celé nemá nic společného s připravovaným novým územním plánem. Výstavba by měla být rozdělena do dvou etap. První etapa je ve fázi územního řízení. Druhá etapa se potom týká samotné budovy bývalé Cihelny (na fotce). Novinkou v tomto případě je, že zastupitelstvo města schválilo v únoru směnu pozemku pod touto budovou, kdy soukromý vlastník získává i pozemek pod ní a město naopak pozemky v okolní zeleni. Pochopitelně s doplatkem ze strany investora. To je krok, který opravdu otvírá cestu k rekonstrukci tohoto objektu, byť zde je kýžený výsledek ještě poměrně daleko.

01 Slovo foto 1

01 Slovo foto 2 27Naopak město vlastní v řešeném území plochy zeleně, dnes využívané jako zahrádky, pronajímané jednotlivým fyzickým osobám. Nový územní plán zde navrhuje plochy veřejné městské zeleně. To samo o sobě ještě nic neznamená. Územní plán pouze vytváří podmínky, ale pokud se městská část rozhodne nechat na konkrétním místě další roky a desítky let zahrádky, budou tam zahrádky. Především je ale podstatné, že teprve na začátku příštího roku bude zpracována projektová dokumentace, která bude definovat, co by v této části mohlo vzniknout. A předesílám, že se naprosto seriózně zabýváme myšlenkou skloubení veřejně přístupných ploch parku a hřišť za současného ponechání zahrádek, individuálních i komunitních. Výhodou je i skutečnost, že na projektovou dokumentaci jsme získali finanční prostředky z rozpočtu města, rozpočet městské části tedy nezatěžujeme.

Celá lokalita bývalé Cihelny si revitalizaci skutečně zaslouží. Bude se tak dít postupně. V každém případě vítám, že se tak dít bude a že svým dílem k tomu může přispět i městská část.

Marek Viskot
Váš starosta

fotka starosty oříznutá