ReneCernyFOdstřel divokých prasat na Mokré Hoře
Již loni jsem vás informoval o přemnožení divokých prasat na Mokré Hoře. Po konzultaci s mysliveckým spolkem Paseka jsme tehdy uspořádali naháňku černé zvěře s cílem vytlačit prasata z Mokré Hory a na vytipovaných místech umístili pachové ohradníky. Toto opatření se ukázalo jako málo účinné, proto jsme po dohodě s myslivci přistoupili k razantnějším opatřením. Myslivecký spolek Paseky se tak v minulých dnech na Mokré Hoře začal intenzivně zabývat lovem přemnožených divokých prasat. Na místech vhodných k odstřelu byla vytvořena krmná místa k nalákání černé zvěře a postaveny posedy k jejich odstřelu. Jedno z těchto míst se nachází na louce mezi ulicemi Pod Zahradami a Boženy Antonínové a další na Mokrohorských mezích nad ulicí Skoumalovou. Krmná místa budou měněna dle potřeby. Prosíme občany, aby se těmto místům, pokud na ně narazí, vyhýbali a žádným způsobem do nich nezasahovali. Jde o zásypy jadrných nebo objemných krmiv (kukuřice, ječmen, krmná řepa apod.) Nejedná se pochopitelně o jednorázovou akci, myslivci budou v redukci prasat odstřelem pokračovat po několik týdnů. Bezpečnost při střelbě je zajišťována městskou policií a hlídkami z řad mysliveckého spolku, přesto vás prosíme o zvýšenou míru opatrnosti. Přesné datum a čas lovu nejde stanovit (zvěř se zde nezdržuje stále, myslivci reagují aktuálně), proto vás bohužel nemůžeme přesně informovat o každém odstřelu zvlášť, např. letáky do schránek. Věříme, že se konečně, díky tomuto řešení, které vás ovšem omezuje na svobodném pohybu, bohatě vrátí a situace s přemnoženou černou zvěří se výrazně zlepší.
Dopravní omezení na křižovatce Semilasso a jeho vliv na dopravu v Řečkovicích a Mokré Hoře
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa se citelně dotkne i nás všech v Řečkovicích a na Mokré Hoře, jedná se totiž o zásadní příjezdový uzel. Celá křižovatka je dlouhodobě v neutěšeném stavu jak pro řidiče, tak pro chodce, kteří využívají MHD. Ve špatném stavu je i tramvajová trať. Město Brno již zahájilo stavbu a je zcela jasné, že to bude znamenat výrazná dopravní omezení nejen pro občany naší městské části. Od 22. března dojde k uzavření pruhu ve směru do centra, trolejbusy pojedou po objízdné trase. Od 15. dubna do června bude přerušen provoz tramvají ke královopolskému nádraží, linka číslo 6 pojede do vozovny Medlánky. Přes léto dojde k obnově provozu tramvají směrem ke královopolskému nádraží, ale zároveň dojde k přerušení provozu tramvají do Řečkovic. Celkově se změny v dopravě, i v té osobní, budou odvíjet podle postupu stavebních prací. Podrobnější časové údaje nemá městská část k dispozici a dle sdělení MMB je nelze odhadnout. Veškerá omezení by měla trvat do konce prázdnin.


02 Dezinfekce vybavení hřišť 5 003Dezinfekce dětských hřišť
Jistě jste si všimli, že všechna hřiště v naší městské části, i v době zpřísněných covidových opatřeních, zůstala otevřená. Považujeme to za správné rozhodnutí, protože věříme ve vaše rozumné chování při jejich užívání. Zařízení a vybavení (herní prvky, lavičky apod.) všech hřišť pravidelně dezinfikujeme a zároveň vás prosíme o dodržování hygienických pravidel v souladu s vládními opatřeními v těchto prostorech. Děkujeme vám a přejeme všem pevné zdraví.

Mgr. René Černý, místostarosta