Na svém XIII. zasedání 18. února 2021 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválilo
dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Renčova se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,
• navrhlo
jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 2021 na sobotu 5. 6. 2021 a ze soboty 5. 6. 2021 na neděli 6. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 11. 6. 2021 na sobotu 12. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 12. 6. 2021 na neděli 13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v noci z pondělí 19. 7. 2021 na úterý 20. 7. 2021, z úterý 20. 7. 2021 na středu 21. 7. 2021, ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, ze čtvrtka 22. 7. 2021 na pátek 23. 7. 2021, z pátku 23. 7. 2021 na sobotu 24. 7. 2021 a ze soboty 24. 7. 2021 na neděli 25. 7. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- 12. Brněnský Beatfest – 30 let FT Records, při kterém se v noci z pátku 30. 7. 2021 na sobotu 31. 7. 2021 a ze soboty 31. 7. 2021 na neděli 1. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 8. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 28. 8. 2021 na neděli 29. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Na své 32. schůzi 3. března 2021 rada městské části:
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě nákupu knih v hodnotě do 10 000 Kč Knihovně Jiřího Mahena, pobočce Brno-Řečkovice,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Oprava elektrické instalace v objektu MŠ Brno–Řečkovice, ul. Kárníkova 4“, nabídku předloženou uchazečem Jiřím Liškou, Nové náměstí 890/1, 621 00 Brno, IČ 67052771, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostranství u bytových domů ul. Žitná a Novoměstská, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Ing. arch. Pavlem Pekárem, ulice Čoupkových 658/4, 624 00, Brno, IČ 63723450, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Hřiště u TAK Hellas“,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu“,
• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 09650121.

Dana Filipi, místostarostka