fotka starosty oříznutáV roce 2021 pokračujeme v projektech, kterými si děláme naši čtvrť hezčí

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle zpravodaje se místostarosta Filip Hrůza věnoval rozpočtu městské části na rok 2021. Mimo jiné jej označil jako proinvestiční, neboť náklady na investice činí čtyřicet procent celkových výdajů. Takto vysoký podíl kapitálových výdajů vůči výdajům provozním je bezpochyby úspěchem. O to příjemněji se mi píšou následující řádky o konkrétních nejvýznamnějších akcích, které letos řešíme.

V oblasti školství nás v létě čeká zahájení výstavby nové třídy mateřské školy při stávající školce v Měřičkově ulici. Za významné finanční podpory města vznikne na místě objektu bývalé kotelny nejen nové oddělení, ale také prostory pro společenské a cvičební aktivity všech dětí navštěvujících školku. Prostory v přízemí nové budovy budou mít kapacitu osmnáct dětí. Uvědomuji si, že nejméně výhodnou pozici při přijímání do školky mají děti narozené na podzim, které v rozhodném roce nedosáhly k 31. srpnu tří let věku. Realizací této menší třídy proto umožníme paní ředitelce přijmout také tyto mladší děti. Cvičební sál v patře je pomyslnou třešničkou na dortu, která rozšíří možnosti školky v mnoha oblastech výuky. Stavební práce začnou bouráním stávající budovy o letošních letních prázdninách. Otevření nové budovy bychom tak ve vztahu k zahájení školního roku v září 2022 měli snadno stihnout.

01 Slovo starosty VIZUALIZACE 1 1U Základní školy Horácké náměstí začneme v létě stavět nové víceúčelové hřiště na míčové hry a také hřiště pro workout. Nové sportoviště je situováno před Sportovním centrem TAK Hellas Brno na asfaltové ploše, která je v současnosti již notně poznamenaná zubem času. Bude veřejnosti volně přístupné, nicméně skutečnost těsného sousedství s posilovnou a jejím občerstvením utváří sympatický sportovní areál. Stavební práce začnou v létě.

V oblasti péče o zeleň je letošním největším počinem revitalizace parku na Novém náměstí, který je tak dalším rekonstruovaným veřejným prostranstvím. Součástí projektu jsou nové výsadby akcentující vytvoření klidové odpočinkové plochy. V místě původní asfaltové plochy je navržen parkový trávník, doplněný o kvetoucí stromy. V okolí nově navržených a zrušených zpevněných ploch bude také založen nový trávník.

Brzy na jaře bude dokončena revitalizace Palackého náměstí s jeho parkem. V současnosti probíhá kolaudační řízení. Poté bude park co nejdříve odplocen a zpřístupněn. Z nedokončených prací zbývá už pouze vysetí trávníku a probarvení asfaltových chodníčků. Dokončována je rovněž rekonstrukce bytových jader v domě Sibiřská 64 - také akce zahájená už v roce 2020.

01 Slovo starosty Vedle investic, které jsou nebo budou letos fyzicky realizovány, myslíme i na přípravu projektů na další roky. Začínáme proto s projekční přípravou zelené plochy pod hřbitovem, nad bytovými domy Kárníkova a Bří Křičků. Tato travnatá plocha by mohla být v budoucnu povýšena na pěkný park. Projektanti budou také pracovat na komplexní revitalizaci okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19. Bytový odbor má vyčleněny prostředky na zelenou střechu na domě Renčova 5.

V tomto článku jsem se věnoval pouze nejvýznamnějším nebo nejzajímavějším investicím z letošního rozpočtu. Vedle toho nás čekají stálice, jako tolik potřebné opravy chodníků a účelových komunikací, další opravy ve školách a školkách a mnoho dalšího. Pevně věřím, že jak v průběhu příprav, tak během samotné realizace nenastanou závažnější komplikace a že na konci roku 2021 budeme všichni moct spokojeně konstatovat, že jsme naši čtvrť posunuli zase o kousek dál.

Marek Viskot
Váš starosta