Na své 30. schůzi 20. ledna 2021 rada:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválila Dohodu o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2021“ s MUDr. Pavlem Kopřivou,
• vybrala jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních v oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis tender, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 09102761, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností.

Na své 31. schůzi 10. února 2021 rada:
• navrhla na ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost paní Mgr. Irenu Procházkovou, učitelku na ZŠ Brno-Horácké nám. 13,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ 44961219, na provedení díla „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“, spočívající v rozšíření předmětu díla, prodloužení lhůty dokončení díla a ve zvýšení ceny,
• schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., IČ 28334043, se sídlem Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 3 a Novoměstská 11, Brno-Řečkovice“,
• schválila dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Družstevní se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,

Na svém XIII. zasedání 18. února 2021 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválilo dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Renčova se společností KUKLY II. s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 2021 na sobotu 5. 6. 2021 a ze soboty 5. 6. 2021 na neděli 6. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 11. 6. 2021 na sobotu 12. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 12. 6. 2021 na neděli 13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v noci z pondělí 19. 7. 2021 na úterý 20. 7. 2021, z úterý 20. 7. 2021 na středu 21. 7. 2021, ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, ze čtvrtka 22. 7. 2021 na pátek 23. 7. 2021, z pátku 23. 7. 2021 na sobotu 24. 7. 2021 a ze soboty 24. 7. 2021 na neděli 25. 7. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- 12. Brněnský Beatfest – 30 let FT Records, při kterém se v noci z pátku 30. 7. 2021 na sobotu 31. 7. 2021 a ze soboty 31. 7. 2021 na neděli 1. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 8. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 28. 8. 2021 na neděli 29. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Dana Filipi, místostarostka