ReneCernyFByty, nástavba ve Vysočině a naše námitky
Jistě jste zaznamenali, že se v části Vysočiny, kde dříve bylo třeba kadeřnictví nebo papírnictví a nahoře herna, bowling a ještě dříve restaurace, něco chystá. Obchody a služby dostaly od vlastníka výpověď, protože ten naplánoval rekonstrukci objektu a výstavbu bytů. Městská část podala proti tomuto stavebnímu záměru námitky, které směřují k ochraně zájmů obce a jejích občanů. V čem spočívají a co se nám vlastně nelíbí? Pojďme se na to podívat pěkně v souvislostech a popořádku.
02 Foto 1 Stávající situace 1Právě o vývoji v obchodním centru Vysočina vás informuji pravidelně, protože stejně jako vy cítím, že se jedná o důležitou stavbu v samém centru obce. Dovolím si malou rekapitulaci současných vlastnických poměrů a plánů jednotlivých vlastníků. Naše městská část, město Brno, ani stát nevlastní v areálu žádné budovy. Přímý vliv na to, co se zde bude dít, jaké tady budou obchody a služby, tedy nemáme. Přesto chceme, aby celý areál co nejlépe sloužil občanům a také aby nějak vypadal. Hlavní slovo v tom budou mít současní majitelé a my jsme připraveni s nimi jednat a jejich užitečným, rozumným a moderním nápadům na rekonstrukci vyjít vstříc, protože současná podoba celého objektu je neuspokojivá, jeho technický stav je zanedbaný a oku nelahodící. Věřím však, že se blýská na lepší časy.
Lidl Česká republika, který je vlastníkem části areálu blíže k Horáckému náměstí, nám již představil vizualizační studii na přestavbu v supermarket. Majitel objektu, kde se nachází drogerie Teta, Billa a restaurace Favorit, provede rekonstrukci vnějšího pláště. Vlastník budov směrem k Vážného ulici, pan Tichý, plánuje výše zmíněnou přestavbu na bytový dům s obchody a službami v přízemí. Celá Vysočina by tak dostala novou, daleko přitažlivější podobu, odpovídající 21. století. Proč tedy městská část podala námitky vůči posledně zmíněnému stavebnímu záměru? Jak námitky vypadají a v čem spatřujeme největší problém pro naše občany?

02 Foto 2 Studie bytového domuNámitky MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vůči záměru stavby ,,Rekonstrukce a nástavba polyfunkčního domu Vysočina, Vážného 21“
1. Oznámený záměr nedostatečně řeší, resp. dokonce zhoršuje bezpečnostní situaci na komunikaci v místě přechodu pro chodce u základní školy na rohu ulic Vážného a Uprkova. Plánovaným sjezdem je v těchto místech připojováno 42 nově vytvořených parkovacích míst (7 na terénu, 35 na střeše). Jedná se o kolizní místo, kde lze očekávat zhoršení bezpečnosti na komunikaci. Požadujeme proto doplnění posouzení navržené dopravní situace.

2. Oznámený stavební záměr považujeme za nesouladný s platným Územním plánem města Brna (ÚPmB). Změna stavby je navrhována ve stabilizovaném území, definovaném jako území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Požadujeme přezkoumání a přehodnocení závazného stanoviska MMB – OÚPR, a to ještě před vydáním rozhodnutí ve zmíněné věci.
Věřím, že se celý záměr podaří dostat do akceptovatelné podoby a dočkáme se rozumné modernizace nejen této budovy, ale postupně celého areálu nákupního střediska.

Mgr. René Černý, místostarosta