Sazba poplatku na rok 2021 zůstává stejná, a to 670 Kč, splatnost poplatku je k 31. 5. 2021.

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).
V loňském roce v návaznosti na protipandemická opatření nebyly zprovozněny pokladny na Malinovského náměstí 3 a naprostá většina z Vás zaplatila bezhotovostně, což doporučujeme i letos. Pro ty z Vás, kteří chtějí platit i letos na pokladně, ve výškové budově C na ulici Šumavská 35, je pokladna v provozu celoročně. Sledujte prosím naše webové stránky, kde jsou zveřejněny aktuální úřední a pokladní hodiny.
Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu: https://www.brnoid.cz/cs/odpady.
Zcela osvobozeni jsou ti, kteří v roce 2021 dosáhnou věku 70 let a více. Osvobozeny jsou také děti, které v roce 2021 nedosáhnou věku 4 let. Magistrátu nemusíte ohlašovat nic, k osvobození z důvodu věku dojde automaticky.
Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu pobytu v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti podléhající zpoplatnění. Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.
Ohlašovací povinnost je ale podmínkou například pro osvobození 3. a dalšího dítěte. Pokud ji zákonný zástupce nesplní k datu splatnosti, jeho nárok zaniká. Formulář je nutné vyplnit v dané lhůtě v každém poplatkovém období, za které chcete osvobození uplatnit.

Referát správy poplatku
Odbor životního prostředí
Magistrát města Brna