Starosta Marek Viskot:
„Buďme jednotní a optimističtí, navzdory době se máme z čeho radovat.“
Nacházíme se lehce za polovinou funkčního období současného zastupitelstva naší městské části. Přichází tak vhodný čas na průběžné zhodnocení a zároveň nastínění výhledu do dalších dvou let z pohledu vedení radnice. Vyzpovídali jsme starostu Marka Viskota, kterého letos neminuly změny v jeho tradičních pracovních návycích. A to nejen kvůli koronaviru, ale například také s ohledem na nedávné narození syna Michaela.
Pane starosto, začněme jednoduše, jaký byl pro Vás poslední rok po pracovní stránce?
Tak jako u většiny lidí se můj pracovní život změnil výrazně. Omezení vlivem koronaviru měla za následek náhradu mnoha zvyklostí, které jsem dříve považoval za samozřejmé. Především komunikace s orgány veřejné správy a občany byla mnohem složitější. Potřebovali jsme přitom reagovat prakticky denně na nějaké nové informace, které výrazně ovlivňovaly život v naší městské části. Prostě těžký rok, který ale naše radnice zvládla se ctí, a díky za to patří nám všem.
Jste v polovině funkčního období, čeho si na práci radnice vážíte nejvíce?
Vážím si především politické kultury ve znamení slušnosti a snahy udržet u složitých témat jednotu napříč politickým stranami a místními uskupeními. Z mého pohledu vnímám dosavadní spolupráci s kolegy na radnici z pracovního i lidského pohledu jako velice příjemnou, konstruktivní a celkově fungující. Ať už je to komunikace s jednotlivými místostarosty nebo diskuse v radě i zastupitelstvu. Je prostě poznat, že nám všem jde o dobrou správu a pokračující rozvoj naší čtvrti. Z pozice vedoucího představitele naší městské části si právě tohoto cením nejvíc.
Už minule jste ve zpravodaji zmiňoval nepříznivé dopady tzv. koronakrize na veřejné rozpočty. Je v tomto ohledu něco nového?
Ještě nám k tomu přibyla změna u daně z příjmu. Na jedné straně je pěkné a příjemné, že nám zůstane o několik stovek až tisícovek měsíčně více v peněženkách. Na straně druhé nikdo ve Sněmovně už neřešil, že obce a kraje tím přicházejí o miliardy korun. Konkrétně pro město Brno to bude znamenat až o miliardu méně, což v kombinaci s propadem ekonomiky nevěstí vůbec nic dobrého (nejen) z hlediska velkých investic města. Jak jsem už jednou psal ve zpravodaji, na brněnské městské části to zatím fatální vliv nemá, ale teď už opravdu musím zdůraznit slovo „zatím“. Rok 2021 nicméně vypadá z pohledu investic v městské části nadějně, čehož dobrým příkladem jsou nová třída a prostor pro cvičení dětí v Mateřské škole Měřičkova, ale i další.
Pojďme tedy k dalším konkrétním tématům. Který z připravovaných projektů byste vypíchnul na prvním místě?
Pokud mám vybrat jeden projekt, pak je to z hlediska významu i finančních nákladů dlouho připravovaná revitalizace Palackého náměstí v srdci Řečkovic. Psalo se o ní opakovaně, přesto chci vyzdvihnout, jak se autorovi návrhu podařilo na jedno místo vměstnat dětské hřiště a vkusně oddělenou zpevněnou plochu, využitelnou pro parkování či veřejné akce. To vše při zachování veškeré zeleně a další plánované výsadby.

Jaká další veřejná prostranstvími aktuálně řešíte?

Bavíme se především o Horáckém náměstí, kde jsou v plánu opravy chodníků, zpevněných ploch, budování běžecké dráhy, revitalizace zeleně a výsadba nových stromů. Věřím, že se tady vše stihne do konce roku 2022. Těším se i na projekt rekonstrukce Nového náměstí s parčíkem mezi ulicemi Vránova a Měřičkova. Tento projekt plánujeme zahájit už letos.

Zmínil jste parky a zeleň, které jsou v naší čtvrti hojně omílaným tématem, souhlasíte?
Zeleň a parky jsou samozřejmě jednou z priorit, a to nejen v naší městské části. Vedle uvedených projektů, které se zaměřují na veřejná prostranství jako celek a u nichž je zeleň významnou součástí, máme připravené i čistě „zelené“ projekty. Na jaře začínáme s výsadbami nových stromů v panelovém sídlišti (Novoměstská, Kunštátská, Letovická, Boskovická, Žitná). Obdobný projekt pak chceme nejpozději do roka uskutečnit také v okolí bytových domů v ulicích Kárníkova a Bří Křičků. Na bytovém domě Renčova 5 letos navíc realizujeme zelenou střechu.
Významným místem je nepochybně středisko Vysočina. Několik měsíců se ohledně jeho stavu nic nového neobjevilo, jsou nějaké nové informace?
Zjevně i vlivem specifik loňského roku se opravdu mnoho viditelného neudálo. Nechci se opakovat vysvětlováním, jak pestrá je vlastnická struktura v celém areálu, kde každá budova patří někomu jinému. Přesto se změny připravují i ve Vysočině, i když to zatím nelze poznat navenek. Vezmu-li to směrem od sokolovny, tak budova, ve které bylo dříve například kadeřnictví nebo bowling, se má dočkat rekonstrukce. Vzniknout zde mají byty a do spodní části se mají vrátit obchodní prostory. Z pohledu potřebných povolení je ale vše na začátku, není to tedy věc nejbližších měsíců. Majitel zatím pouze provedl vyklízení a bourací práce uvnitř, na které žádná povolení nepotřebuje. Rekonstrukce se v roce 2021 dočká také budova s drogerií Teta, Billou a restaurací Favorit.
Nemohu se v této věci nezeptat, jak je to s Lidlem.
Společnosti Lidl Česká republika v. o. s. patří budova nacházející s v areálu Vysočiny nejblíže Horáckému náměstí a poště. Záměr vybudovat svou prodejnu společnost jasně deklarovala, s přípravami ale zatím příliš nepokročila. Věřím, že v průběhu tohoto roku už budeme vědět mnohem více.
Závěrem se vás zeptám, kdybyste měl loňský rok zhodnotit osobně, co byste zdůraznil?
Udála se toho opravdu spousta. Předně se mi narodil druhý potomek, což byl samozřejmě překrásný okamžik v rámci mého soukromého rodinného života. Co se týče radnice, nemohu nezmínit akci s rouškomatem, který jsme zprovoznili jako první v republice. Hrdý jsem na spolupráci naší radnice s Masarykovou univerzitou za účelem pomoci potřebným v době pandemie. Stejně tak na naše aktivity směrem k podpoře lokálního gastra a dalších služeb. Raduji se z každoročních úspěchů našich projektů v participativním rozpočtu. Jako aktivní sportovec jsem nadšený z nové nafukovací haly a jako patriot se těším ze sportovních úspěchů našich klubů. Bavím se rozšiřující se paletou našich kulturních akcí, přičemž se samozřejmě už nemohu dočkat 30. ročníku našich Vavřineckých hodů. Vidím to prostě tak, že navzdory těžké době nám zůstává mnoho důvodů, díky kterým se můžeme radovat. Když budeme jednotní a optimističtí, půjde nám to mnohem snadněji.
Děkuji vám za rozhovor.
Rozhovor vedla Lenka Vystrčilová