Nové herní prvky na dětských hřištích a jejich údržba
Trávení volného času našich nejmenších občanů a jejich rodičů patří zcela jistě k prioritám vedení městské části i odboru životního prostředí. Pravidelně se proto snažíme obnovovat a zároveň modernizovat ta dětské hřiště, na kterých herní prvky již neodpovídají bezpečnostním normám a jsou morálně zastaralé. Zároveň každoročně probíhá kontrola, údržba a servis těch, které stále slouží veřejnosti.
Nedávno jsme tak instalovali zcela nový herní prvek, zejména pro naše malé spoluobčany, v horní části parku na N02 P1130125 1ovém náměstí, který je bezpečnější, z kvalitních materiálů a více odpovídá dnešním požadavkům rodičů i dětí. Samostatnou kapitolou je pak dětské hřiště budované v rámci rekonstrukce Palackého náměstí v samém centru naší městské části. Již při jeho návrhu byly využity nejmodernější poznatky a navrženy materiály, které odpovídají těm nejnáročnějším požadavkům na dětská hřiště. V tomto trendu, pochopitelně s ohledem na finanční možnosti, chceme v budoucnu pokračovat při rekonstrukcích a budování hřišť v celé městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor na charakter, umístění, vybavení i technický stav našich dětských hřišť. Vy rodiče jistě vnímáte tuto problematiku nejvíce a můžete na nás například upozornit na závady, které nám uniknou nebo se objeví v době mezi pravidelnými prohlídkami a servisními intervaly. Někteří z vás tak již činí. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 P1130131 1