ZUŠZákladní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00,

hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Akce ZUŠ V. Kaprálové, přísp. org., Palackého třída 70, v měsíci lednu 2019

17. 1. 18 h. Žákovský koncert sál školy
23. 1. 18 h. Oborový klavírní koncert sál školy
28. 1. 18 h. Žákovský koncert sál školy
31. 1. 18 h. Hraje celá rodina – koncert žáků školy sál školy
a jejich rodinných příslušníků

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy