MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE

připravila Adventní koncert v podání Janáčkova kvarteta

Koncert se uskuteční již tradičně v kostele
sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích

dne 11. prosince 2018
v 18:00 hodin

Slovem provází pan Milan Klapetek.
Přijďte si zpříjemnit adventní čas.