ZUŠZákladní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace, Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

5. 12. 18 hod. Mikulášský koncert sál školy
6. 12. 17 hod. Předvánoční vystoupení tanečního oboru divadlo Barka
12. 12. 17 hod. Společný koncert se ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava sál školy
21. 12. 18 hod. Adventní benefiční koncert pro varhany kostel Královo Pole

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy