Nedávno uplynul už rok od doby, kdy vzniklo na území naší městské části společenství lidí, kterým není lhostejné životní prostředí, kteří chtějí propagovat místní kulturní dědictví, tradice a zdravý životní styl. Členy řádně registrovaného spolku jsou odborníci z různých oblastí života i prostí obyvatelé. Za svoji zbraň si určili komunikaci, naslouchání potřebám a starostem běžných lidí, aniž by museli vstupovat do politických stran a hnutí. Za nejdůležitější prostředek pak považují dialog se spoluobčany.
Jako první úkol si nový spolek postavil obhajobu parku v centrální části Řečkovic, kde by v místě nynějšího dětského hřiště a bývalé hasičky mělo z větší části vzniknout parkoviště. Všem nám bylo samozřejmě jasné, že auta někde parkovat musí, ale zároveň nám nepřišlo navrhované řešení jako nejvhodnější. Přes zprvu bouřlivou výměnu názorů se nám podařilo s vedením radnice najít společnou řeč a pojmout Palacké náměstí jako celek. Tak, aby zde bylo místo pro odpočinek, hřiště pro děti, ale aby vznikla i potřebná parkovací místa pro auta, bez nichž si v dnešní době život už nedovedeme představit. Vše by mělo být citlivě zakomponováno do centrálního prostoru Řečkovic tak, abychom s výsledkem mohli být spokojeni i v budoucích letech.
Od jara letošního roku proběhlo několik schůzek mezi vedením obce a spolku, a výsledkem je architektonické zpracování, které bylo představeno na veřejné debatě v minulém měsíci na radnici.
Nechceme však postavit svoji existenci na jediném tématu. Rádi bychom rozšířili množství a kvalitu stárnoucí řečkovické zeleně. Navázali jsme spolupráci s místním odborem životního prostředí a v příštím roce plánujeme požádat o grant na výsadbu stromů. Obec něco dobrého získá, radnice ušetří.
Spolek Za zdravé Řečkovice nechce být uskupením lidí proti někomu, ale chtěl by naopak být stabilizačním a nadčasovým prvkem. Naším zájmem je pomáhat úředníkům na radnici při řešení problémů, hájit ekologické zájmy občanů, reagovat na poškozování přírody, na všechny nejasné záměry a sporná rozhodnutí z kterékoliv strany. Podmínkou úspěchu je ovšem zájem a spolupráce obyvatel.
Naše aktivity můžete sledovat na webu www.zdravereckovice.cz nebo na facebooku spolku.

Česlav Ulrich