11 Zprávy z farnosti foto P. Michal Seknička 002Začátkem září jsme v řečkovické farnosti přivítali nového faráře P. Michala Sekničku, kterému jsem si dovolil položit několik otázek.
Otče Michale, čtenáře Řeči by jistě zajímalo, odkud jsi k nám přišel.
Pocházím z Vysočiny z Velkého Meziříčí. Do kněžského semináře jsem vstoupil poměrně pozdě – ve věku 35 let. Po vysvěcení na kněze v roce 2014 byly mým prvním působištěm Boskovice. Po roce jsem byl poslán jako kaplan do Křtin a měl na starosti ještě farnost Babice na Svitavou. Po dalším necelém roce jsem se stěhoval opět na Vysočinu, kde mi byly svěřeny tři farnosti – Valeč, Dalešice a Lipník. Po pěti letech strávených v blízkosti JE Dukovany jsem byl ustanoven farářem zde v Brně-Řečkovicích.
Jaký byl Tvůj život před vstupem do semináře?
Vyučil jsem se pro dnes již téměř neexistující firmu Kablo Velké Meziříčí. Teprve až při zaměstnání jsem si dodělal maturitní zkoušku. Po desíti letech jsem z Kabla přestoupil do jiné firmy na výrobu kabelů Draka Kabely, která sídlí na kopci nad městem. Odtud už po necelých pěti letech vedla moje cesta do semináře.
Z kolika jsi sourozenců?
Jsme čtyři sourozenci. Nejstarší sestra, potom já, pak mladší sestra a bratr. Všichni sourozenci se svými rodinami žijí v rodné obci Lavičky u Velkého Meziříčí.
Jak bys zhodnotil svůj první půlrok ve farnosti?
Budu upřímný. Když jsem byl generálním vikářem a pomocným biskupem v jedné osobě požádán jestli bych nechtěl „přestoupit“ z venkova do hlavního města diecéze, moc se mi nechtělo. Mým heslem bylo: „Kamkoliv, jenom ne do Brna!“ Dnes jsem velice rád, že jsem s nabídkou nakonec souhlasil. Samotného mě překvapilo, jak rychle jsem si na Řečkovice a celé Brno zvykl. Farnost považuji za svůj pravý domov. Samozřejmě velká farnost přináší velké starosti, ale zároveň ještě větší radosti.
Co se v nejbližší době chystá ve farnosti?
Vrcholí postní doba, takže veškeré naše úsilí směřuje k přípravě velikonočních svátků, které jsou pro křesťany největší svátky v roce. Rád bych tímto čtenáře Řeči pozval k slavení velikonoční obřadů (program viz níže).

Otče Michale, děkuji za rozhovor, a přeji, aby se Ti u nás líbilo.

Česlav Ulrich

Liturgie Svatého týdne

14. 4. Zelený čtvrtek
v 18 hodin mše svatá na památku poslední večeře Páně,
21–23 hod. adorace v „Getsemanech“
15. 4. Velký pátek
v 15 hod. obřady Velkého pátku
v 19 hod. křížová cesta Řečkovicemi
16. 4. Bílá sobota
od 9:30 do 17:30 adorace u Božího hrobu
Velikonoční vigilie ve 21.00 hod.
17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00, při bohoslužbách se budou žehnat pokrmy
18. 4. Velikonoční pondělí
mše svatá v 7.15 a v 9.00