Celkový přehled základních činností – srovnání s rokem 2019

                                 rok 2019                         rok 2020
Doprava                          1316                           1250

Veřejný pořádek                163                            170
Úkony                              3512                          3569
Celkem                            4991                          4989

Úkony jsou kontroly zaměřené na veřejný pořádek, majetkovou a násilnou protiprávní činnost, také sem patří výjezdy k seniorům, převoz podnapilých osob, likvidace infikovaných stříkaček a jehel nebo jiného materiálu.

Přehled přestupků s dopravní problematikou
                                                              rok 2019          rok 2020
Ostatní přestupky                                        1046               715
Bodované přestupky, měření rychlosti          261               486
Zábor vozidel                                                    9                 49
Doprava celkem                                        1 316              1250

Ostatní přestupky – blokové čištění, zákaz stání, zastavení a stání na chodníku, ve vjezdu, odtah vozidel apod.
Bodované přestupky – jízda na signál „Stůj“, nedodržení povolené rychlosti, nedání přednosti v jízdě, alkohol při řízení motorového vozidla.

Přestupky v souvislosti s narušením veřejného pořádku, občanského soužití a podezření z páchání trestné činnosti
                                                             rok 2019       rok 2020
Alkohol, kouření                                              23              30
Krádež, zpronevěra, podvod, zničení             13              15
Ostatní přestupky                                             7                5
Přestupky - vyhláška                                      91              89
Přestupky - veřejný pořádek                          10               11
Občanské soužití                                             9                7
Podezření z páchání trestné činnosti              10             13
Celkem 163 170

Přehled uložených pokut
BP                                           hotovost BPN                             celkem
Rok 2019      298 100,- Kč        145 900,- Kč                          444 000,- Kč
Rok 2020      237 000,- Kč          38 400,- Kč                          275 400,- Kč

BP – bloková pokuta zaplacená na místě, BPN – nezaplacená na místě

Josef Kugler - zastupitel