hruzaBlíží se zdárný konec nešťastného a složitého příběhu výstavby v Duhových Polích
Pravděpodobně mnoho z nás se už setkalo s nešťastným a opakovaně medializovaným příběhem výstavby bytových domů v ulici Nachová v Duhových Polích. V roce 2008 bylo společností Residence Brno, spol. s r. o., v této lokalitě vybudováno devět bytových domů. Sehnat bydlení v Řečkovicích a Mokré Hoře není v současnosti vůbec nic lehkého ani levného - s ohledem na rostoucí ceny prodejů i pronájmů - a nejinak tomu bylo už před třinácti lety. Množství Brňanů marně hledajících bydlení a stěhujících se kvůli tomu mimo Brno by mohlo vyprávět, a tento trend je dle dostupných statistik a údajů dlouhodobý a postupně se zvýrazňující. Jsme proto rádi, že současná snaha nového majitele zmíněných objektů by konečně měla vést k úspěšné kolaudaci zbylých domů, a tím i k odblokování této patové situace a souvisejících bytů.
Bohužel společnost Residence Brno tehdy nedodržela podmínky stavebního povolení a postavila domy s byty, pro něž neměla odpovídající počet parkovacích míst. Stavební úřad proto zkolaudoval pouze tři domy, společnost šla mezitím do úpadku a celý proces dokončení se zastavil. Zbývajících šest nezkolaudovaných domů koupila v rámci velice komplikovaného konkurzního řízení společnost Kukly II, s. r. o., Tato společnost se nyní snaží celou záležitost konečně dořešit, aby bylo možné podle platných pravidel užívat i zbylé bytové jednotky. Za to jim určitě patří dík, jelikož se díky tomu snad konečně po více než dekádě podaří rozplést tento velmi složitý uzel.
K tomu je potřeba v první řadě zajistit dostatečný počet chybějících parkovacích stání dle normového výpočtu. Z toho důvodu už společnost na svém pozemku vybudovala v první fázi dvě parkovací věže, díky kterým není nutné zabírat další větší plochy zeleně okolo. Toto řešení je sice v našich končinách zatím nepříliš obvyklé, nicméně v zahraničních městech jde o běžnou praxi, právě i kvůli minimalizaci zabírání dalších dostupných ploch. Další parkovací místa do potřebného počtu vzniknou v docházkové vzdálenosti těsně na hranici Řečkovic a Medlánek při ulici Nadační. Zbývající potřebná parkovací místa budou na náklady stavebníka vybudována v ulicích Renčova a Družstevní. Dohodu o postupu při budování čtrnácti parkovacích míst v Renčově ulici a šestnácti parkovacích míst v Družstevní ulici projednala naše rada a zastupitelstvo v únoru. Je logické a zřejmé, že v případě ulice Družstevní budou tato místa nakonec reálně využívána spíše tamními obyvateli, stavební předpisy nicméně v rámci tzv. docházkové vzdálenosti tento krok umožňují. Zároveň by už v té době měla tato část ulice spadat do režimu obytné zóny, jejímž hlavním znakem je přednost chodců před vozidly. Tento na první pohled možná kostrbatý plán se po prověření všech dostupných možností jeví být tou nejlepší variantou z možných. Úspěšné dokončení tohoto nelehkého procesu by pak konečně po dlouhých letech mělo vést k odblokování patové situace v lokalitě Duhových Polí. Pokud chceme využívat dostupné a v tomto případě již existující zdroje (hotové byty) efektivně, pak je celý tento proces nezbytný.


Pro dokreslení kontextu je dobré zmínit, že původní problém (proces výstavby a související podmínky) spadající z hlediska rozhodování výhradně do gesce stavebního úřadu jako zástupce státní správy na našem území, může být konečně dořešen díky úsilí zmíněného nového majitele ve spolupráci s místní samosprávou. Na tomto místě proto chci také ocenit konstruktivní a věcný přístup všech kolegů a kolegyň ze zastupitelstva při projednávání tohoto opravdu komplexního problému. Všem je jasné, že schválené řešení s sebou přináší výhody i nevýhody. Zodpovědný přístup ve znamení snahy umožnit vyřešení tohoto reliktu jednoznačně převážil. Navíc dokončení kolaudace domů v Nachové ulici s sebou přinese i předání například veřejného osvětlení nebo komunikací nacházejících se dosud ve vlastnictví soukromého majitele městu k jejich provozování a k zimní i letní údržbě.
Filip Hrůza
místostarosta