fotka starosty oříznutáDětem opravujeme školy, pak je překvapíme čerty

Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště. Letos bylo nejživěji na Horáckém náměstí, kde jsme v září dokončili dlouho potřebnou rekonstrukci dopravního hřiště. Za perfektní spolupráci u tohoto projektu bych rád poděkoval vedení města Brna i pracovníkům Brněnských komunikací.

Naše městská část byla na Horáckém náměstí také investorem akce s názvem „Bezbariérovost, konektivita a revitalizace zeleně.“ Hlavní část prací spočívala v přístavbě výtahu k pavilonu „B“ budovy základní školy, aby byl umožněn snadnější pohyb imobilních žáků. Zároveň bylo v každém ze tří nadzemních podlaží pavilonu vybudováno bezbariérové WC.

Z úrovně školy byl realizován projekt “Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí”, financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt spočívá v renovaci školní zahrady, která je využitelná i při výuce žáků. Povedla se obnova přírodní učebny, hmatové stezky a mnoho dalších prvků.

Věřím, že nejen děti ve školním věku budou mít radost z novinky v kalendáři, kterou jsme připravili na začátek prosince. V pátek 6. prosince přivítáme v areálu bývalého pivovaru za radnicí Čerty z Lipůvky s jejich představením. Pozvánku na akci naleznete v tomto čísle zpravodaje. Děkuji místostarostce Daně Filipi za její nápad a jeho realizaci.

Na závěr svého článku připomínám, že od 1. do 29. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi 53 soutěžícími projekty jsou čtyři, které bude možné v případě úspěchu realizovat na území naší městské části. Předem děkuji za jejich podporu. Byl bych moc rád, kdyby se jim podařilo zařadit se mezi nejúspěšnější projekty města.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 2