Upozorňujeme na novou zákonnou povinnost, platnou od 1. ledna 2020. Od této doby by měl být každý pes označen mikročipem. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Neoznačeným psů nebude očkování proti vzteklině uznáváno jako platné a majiteli může být uložena pokuta
-red-