ReneCernyFSečení travnatých ploch. Sekat nebo nesekat?
Další suché a horké léto rozproudilo jistě velmi správnou debatu o tom, jak přistupovat k údržbě zeleně ve městech. Týká se to i travnatých ploch, kdy se novým trendem stal požadavek na jejich nesečení, ponechání tzv. lučního porostu, který déle odolává vyschnutí a zadržuje lépe vodu. I naše městská část na vybraných plochách snížila počet pokosů a některé trávníky jsme nechali dorůst do skutečně vysokého lučního porostu. Zaznamenali jsme i podněty občanů, kteří se divili, proč stále velké plochy zeleně dále sečeme, když média jasně ukazují na nový trend ponechání vyššího porostu. Je to proto, že ne všechny travnaté plochy ve městě jsou vhodné k ponechání v nesečeném stavu. Je důležité vědět, které druhy ploch můžeme ponechat, a které naopak sekat musíme, i když třeba ne tak často. Trávník ve městě je totiž většinou svojí druhovou rostlinnou skladbou něco zcela jiného než traviny na loukách, jimž nevadí, že občas přerostou. Městské trávníky, které nebudou sekány, mohou mít vážné problémy s expanzivními druhy rostlin a velmi odolných plevelů. Některá města, která se rozhodla nesekat trávníky vůbec, tak již letos mají problémy a obávají se, jak budou plochy vypadat příští rok. Domníváme se proto, že žádný extrém není v péči o zeleň vhodný, jistě i příští rok vytipujeme vhodné lokality pro vyšší luční porost, ale tam, kde to z výše uvedených důvodů možné nebude, ponecháme sečení, i když třeba v omezené míře. Zároveň hodláme udržet vysokou úroveň péče o keře a stromy na celém území městské části, a tam, kde je to vhodné budeme pokračovat ve výsadbě takových druhů, které budou odolné dnešním klimatickým podmínkám.

Mgr. René Černý
místostarosta

P1120564